Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Certificats de professionalitat

Mas Carandell ofereix cursos de caràcter professional dissenyats en base a Certificats de professionalitat (CP) i/o especialitats de nivells I, II i III de les diferents famílies professionals. Un CP configura un perfil professional entès com un conjunt de competències professionals identificable en el sistema productiu i reconegut en el mercat laboral.

La formació per obtenir un CP es composa de mòduls formatius del Catàleg modular de formació professional associats a cada unitat de competència que componen el certificat. Tots els certificats de professionalitat tenen el mòdul de pràctiques  professionals no laborals. Segons l’aprofitament al realitzar la formació es pot obtenir aquesta acreditació oficial reconeguda pel Departament d’Empresa i Ocupació i/o Departament d’Ensenyament.

Mas Carandell té homologades les següents famílies professionals:

- Serveis socioculturals i a la comunitat
- Comerç i màrqueting
- Administració i gestió
- Informàtica i comunicacions
- Energia i aigua
- Instal·lació i manteniment
- Industries alimentàries