Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208)

Data: 
Dilluns, 22 Febrer 2021 a Dissabte, 30 Octubre 2021
Entitat: IMFE Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
490 hores
Horari: 
Possibilitat d'horari de matí (de 09 a 14h) o d'horari de tarda (de 15 a 20h)
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Social i sanitari
Preu: 
Subvencionat, sense cost per la persona usuària
Destinat: 
Prioritàriament per a persones en situació d'atur

Objectius: 
Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Continguts: 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE NIVELL 2
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/SSCS0208_ficha.pdf

Observacions: 
Les dates d'inici i final són aproximades. SESSIÓ INFORMATIVA: 19/1/2021 A LES 11.30h És un certificat de professionalitat de nivell 2 de la família professional Serveis socioculturals i a la comunitat. Accés amb Graduat en ESO, ESO adults o EGB, o bé un dels següents: - 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents entre els cursos de 1r i 2n de BUP. - FP1 de qualsevol especialitat. - Prova accés als cicles de grau mitjà o prova accés a la universitat > 25/45 anys. - Haver superat un PFI o PQPI amb qualificació igual o superior a 8. - CP nivell 2. - CP nivell 1 de la mateixa família i àrea professional. Si no es disposa de cap requisit dels anteriors cal superar amb APTE les proves d'avaluació de competències clau de nivell 2 que es realitzaran durant el procés de selecció.

Subvenciona: 

   

Curs cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, i finançat pel Ministerio de Trabajo y Economia Social - Servicio Público de Empleo Estatal.