Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Atenció sociosanitària a persones en el domicili (SSCS0108)

Data: 
Dilluns, 10 Desembre 2018 a Divendres, 14 Juny 2019
Entitat: IMFE Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
620 hores
Horari: 
A determinar
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Social i sanitari
Preu: 
Subvencionat, sense cost per la persona usuària
Destinat: 
Prioritàriament per a persones en situació d'atur

Objectius: 
Ajudar en l'àmbit sociosanitàri en el domicili a persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Continguts: 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE NIVELL 2
 https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/SSCS0108_ficha.pdf

Observacions: 
Preinscripció oberta per cobrir possibles vacants. És un certificat de professionalitat de nivell 2 de la família professional Serveis socioculturals i a la comunitat. Accés amb Graduat en ESO, ESO adults o EGB, o bé un dels següents: - 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents entre els cursos de 1r i 2n de BUP. - FP1 de qualsevol especialitat. - Prova accés als cicles de grau mitjà o prova accés a la universitat > 25/45 anys. - Haver superat un PFI o PQPI amb qualificació igual o superior a 8. - CP nivell 2. - CP nivell 1 de la mateixa família i àrea professional. Si no es disposa de cap requisit dels anteriors cal superar amb APTE les proves d'avaluació de competències clau de nivell 2 que es realitzaran durant el procés de selecció.

Subvenciona: 

           

Actuació patrocinada i cofinançada pel SOC, i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social