Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

pfi-PTT Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Data: 
Dijous, 12 Setembre 2019 a Dimarts, 30 Juny 2020
Entitat: IMFE Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
1000 hores
Horari: 
matins de dl a dv amb possibilitat d'alguna tarda
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Comerç i màrqueting
Preu: 
n/d
Destinat: 
Joves de 16 a 21 anys sense el graduat en ESO

Objectius: 
Formar professionals en la categoria d'aprenents per a realitzar operacions auxiliars de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com les operacions de tractament de dades relacionat, seguint protocols establerts, criteri comercial i d’imatge, operant amb la qualitat indicada observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

Observacions: 
Preinscripció obligatòria del 13 al 24 de maig. Fora de termini s'admeten preinscripcions en llista d'espera. DOCUMENTS A APORTAR A L'ENTREVISTA DE SELECCIÓ A LA QUE SEREU CONVOCATS/ADES : 1/Original i fotocòpia DNI/NIE/passaport alumne/a. 2/Original i fotocòpia de la Targeta sanitària individual. 3/Certificat de convivència o volant d'empadronament, si el domicili de la preinscripció al PFI no coincideix amb el del NIF/NIE. 4/Certificat acadèmic per a la inscripció a PFI on constin els anys d'escolarització a l'ESO i l'últim curs realitzat (1r, 2n, 3r o 4t). 5/Una fotografia mida carnet. SI L'ALUMNE/A ÉS MENOR D'EDAT APORTAR TAMBÉ: 6/Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport pare, mare o tutor. 7/Original i fotocòpia del llibre de família o document de filiació.

Subvenciona: 

           

Programa organitzat pel Departament d'Educació i l'Ajuntament de Reus a través de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell