Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 21/11/2017
Ex: 21/11/2017

Turisme i restauració

Agroalimentari

Innovació i desenvolupament

  • Comprendre els fonaments teòrics i tècniques pràctiques del Pensament de disseny per generar solucions útils. Adquirir les habilitats bàsiques per esdevenir Pensador/a de disseny (Design thinker) efectiu/iva. Entendre el procés de Pensament de disseny i la seva aplicació a l'empresa.
  • Entendre els factors crítics que faciliten el canvi en l'organització, i conèixer els models de canvi per saber com aplicar-los.
  • Conèixer el nou reglament europeu de protecció de dades. Regula de manera uniforme tot àmbit de privacitat de dades personals a Europa, amb noves obligacions i responsabilitats.

Pàgines