Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 13/11/2018
Ex: 13/11/2018

Administració i gestió

  • Conèixer el nou reglament europeu de protecció de dades que regula de manera uniforme tot àmbit de privacitat de dades personals a Europa, amb noves obligacions i responsabilitats.

Emprenedoria i ocupació

  • Conèixer i practicar la metodologia coaching com a eina de treball personal i professional.. Facilitar eines per millorar en autolideratge, comunicació i treball en equip. Aprendre les eines per millorar el rendiment individual i colectiu
  • Facilitar els coneixements i les eines bàsiques que necessita un emprenedor per afrontar en procés de creació del seu projecte empresarial.

Agroalimentari

  • Conèixer el Reglament europeu UE 1169/2011 que estableix l'obligació d’informar a la persona consumidora de la presència d'ingredients al·lergogens en plats elaborats de consum final dels establiments de preparació i servei de menjars. Conèixer la gestió dels al·lergogens en la restauració per a la prevenció de reaccions adverses. Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries. Incorporar...
  • Adquirir els coneixements bàsics i necessaris per manipular els aliments segons la legislació vigent
  • Informar del Reglament europeu UE 1169/2011 que estableix l'obligació d’informar a la persona consumidora de la presència d'ingredients al·lergògens en plats elaborats de consum final

Innovació i desenvolupament

  • Entendre el concepte de l'Elevator Pitch i les seves aplicacions per millorar consciència i presència i interioritzar el discurs a través de la pràctica, l'anàlisi i la repetició
  • Proporcionar els conceptes bàsics del Big Data i les seves aplicacions per tal de millorar el rendiment empresarial
  • Conèixer tècniques per aplicar el pensament creatiu en la generació exploració i avaluació d'idees en processos col·lectius

Pàgines