Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 13/11/2018
Ex: 13/11/2018

Desenvolupament personal i RH

  • Aprendre a interpretar i realitzar el càlcul de les retribucions salarials, així com els documents associats.
  • Proporcionar coneixements de gestió de magatzems assegurant el nivell necessari de seguretat i prevenció dins la cadena logística. Capacitar per establir plans de control, identificar els accidents i malalties professionals i aplicar la seguretat preventiva al magatzem tenint en compte la normativa i les recomanacions ergonòmiques.
  • Conèixer en quins pilars es basa la confiança per poder crear ambients laborals de confiança,millorar les relacions amb els altres,ser generador de confiança Desenvolupar tècniques per generar confiança en un mateix i en els altres.

Sostenibilitat i medi ambient

  • Executar operacions auxiliars per la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria, seguint instruccions de superiors o plans de treball, complint amb les mesures de prevenció de riscos laborals, qualitat i protecció del medi ambient.
  • Conèixer les etapes i procediments d'una avaluació de l'impacte ambiental d'un projecte. Es mostraran les accions i fases susceptibles de causar impacte, així com la manera d'identificar, valorar, corregir i minimitzar -lo.
  • Donar una visió global de la producció d'energia amb fonts renovables i de la problemàtica ambiental actual.
  • Facilitar coneixements bàsics sobre problemes ambientals actuals fomentant una reflexió al voltant d'estratègies per a resoldre'ls a nivell individual i col·lectiu.

Educació i formació

  • Donar eines i recursos als coordinadors dels menjadors escolars, per millorar la gestió, organització i qualitat educativa en aquest espai. Assolir els coneixements necessaris per elaborar un projecte educatiu d’acord amb els objectius del centre, i realitzar una planificació de qualitat. Aprendre estratègies per a gestionar equips. Conèixer el marc legal i laboral.
  • Adquirir coneixements sobre emocions i la seva gestió i facilitar eines per potenciar en benestar de l'alumnat. Aprendre el significat d'empatia, assertivitat, autoestima, fluir, resiliència.
  • Aprendre els fonaments de l'educació infantil, així com les característiques del creixement i desenvolupament dels infants de 0 a 6 anys.

Pàgines