Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 11/12/2019
Ex: 11/12/2019

Educació i formació

  • Facilitar estratègies, eines, recursos i coneixements per desenvolupar amb efectivitat tasques de vetlla d'infants amb necessitats educatives especials. Potenciar la formació en aquest tipus d'educació. Conscienciar de la tasca de vetllador

Manteniment d'instal·lacions

  • Aprendre a manipular cilindres pneumàtics utilitzant com energia de maniobra la pneumàtica i l'electricitat (circuits electropneumàtics).
  • Entendre el funcionament dels sistemes de producció de fred per aplicar-los a la climatització de locals o al refredament de substàncies
  • Apropar al camp professional de la recuperació de béns materials antics, aportant coneixements sobre restauració pràctica de conservació i manteniment.
  • Aprendre a planificar la instal·lació, els processos i definir solucions constructives sobre plànol, materials, definir les eines, seleccionar el transport.
  • Obtenir coneixements dels diferents materials, eines i equipaments utilitzats pel treball amb xarxes d'aigua sanitària.
  • Conèixer el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, (REBT), que és la normativa tècnica conforme a la què s'han de realitzar les instal·lacions elèctriques.
  • Oferir coneixements pràctics i teòrics de l'ús de carretons elevadors frontals i retràctils, fomentant comportaments segurs d'ús i la prevenció d'accidents. Ser capaç de realitzar el manteniment bàsic preventiu de la màquina. Saber avaluar la feina, l'espai i el procediment de treball a desenvolupar. Reconèixer els equips necessaris per desenvolupar cada feina.
  • Formar professionals en la categoria d'aprenents per a realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per conduir aigua, les operacions bàsiques d’instal·lació i manteniment d’aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització domèstic, les operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis d’acord amb les instruccions d’una persona superior i complint les mesures de...
  • Analitzar i descriure els processos del projecte de instal·lació de mobiliari, interpretant plànols, representant i caracteritzant l’espai de la instal·lació i efectuant la presa de dades, prenen com a referència les principals normatives que afecten a aquestes tasques.

Pàgines