Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos FOAP

Accions formatives de formació professional per a l’ocupació teoricopràctiques que tenen com a finalitat millorar la capacitació professional i la qualificació professional i afavorir la inserció laboral dels treballadors/ores prioritàriament en situació d’atur.

 Són accions formatives dissenyades en base a Certificats de Professionalitat de Nivell I, II i III. Segons l’aprofitament s’obté una acreditació reconeguda pel Departament d’Empresa i Ocupació.

 CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Un certificat de professionalitat configura un perfil professional entès com conjunt de competències professionals identificable en el sistema productiu i reconegut en el mercat laboral.
La formació conduent a l'obtenció del certificat de professionalitat estarà composta pel desenvolupament de cadascun dels mòduls formatius del Catàleg modular de formació professional associats a cada unitat de competència que componen el certificat.

Tots els certificats de professionalitat tenen el mòdul de pràctiques  professionals no laborals.

El certificat de professionalitat és l’instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg nacional de qualificacions professionals en l'àmbit de l'Administració laboral. Les persones que superin la formació del certificat de professionalitat obtindran el Certificat de professionalitat de nivell 1, 2 o 3 de la qualificació corresponent, segons cada cas.