Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Experiències innovadores

Mas Carandell participa en accions per promoure la innovació constant en la gestió dels programes i la metodologia d’atenció

Noves Competències Noves Oportunitats, gener – desembre 2011

Projecte liderat per Fundació PIMEC i amb la participació d’entitats referents de Catalunya. En el marc d’aquest projecte des de l’IMFE s’ha entrevistat individualment a 122 persones mitjançant l’eina de definició de competències professionals de sis perfils professionals. El disseny i creació de l’eina, i la seva implementació de forma experimental, han estat l’objectiu del projecte. També s’han realitzat dues sessions formatives per a personal tècnic d’entitats d’intermediació laboral, per donar a conèixer i difondre l’eina.

Temps X Temps, gener – desembre 2011

Projecte que promoció de la Nova organització dels temps de treball a les empreses ubicades en polígons industrials, i en el qual participen seixanta empreses de Catalunya. L’IMFE ha estat la plataforma per a la participació en el projecte de les empreses de la demarcació de Tarragona, amb l’objecte de promoure noves formes d’organització dels temps de treball com a eina d’innovació en la gestió de les organitzacions, per tal de promoure un nou model productiu, el canvi cultural organitzatiu, a Reus i el Camp de Tarragona.

S’han realitzat cinc sessions de benchmarking de diferents temes: banc d’hores/borsa d’hores, lideratge i gestió del temps personal, gestió del temps i gestió ètica. A més s’han realitzat algunes col·laboracions amb Punt 6 Radio en relació a aquest projecte.

Joves amb Talent

Programa innovador que combina accions d’orientació i adquisició d’experiència en empreses, amb l’objectiu de qualificar joves amb talent del municipi i promoure la mobilitat territorial com a vies de millorar les possibilitats d’inserció laboral.

Requisits de les persones participants:

1. Joves en atur fins a 30 anys.
2. Estudis universitàris o Formació professional de grau superior.
3. Sense experiència professional vinculada als estudis realitzats.
4. Residència en algun municipi integrant de la Xarxa.

Què s'ofereix:

  • La millora i adequació de la qualificació de joves amb una bona formació inicial.
  • La tutoria i acompanyament a la inserció laboral.
  • L’accés a un lloc de treball adequat a la seva formació i perfil professional.

Tot això es fa amb activitats previstes a les empreses mitjançant:

1. Pràctiques: desenvolupament de l’especialització a un lloc concret de l’empresa (durada mitjana de 2 mesos i 4 hores diàries).
2. Estades: adquirir un coneixement de funcionament general de la empresa (durada mitjana de 2 mesos i 4 hores diàries).
3. Tasques de coneixement i investigació: elaboració un projecte de coneixement i investigació (durada de 1 ó 2 setmanes i 4 hores diàries).

Per a més informació: Projecte Joves amb Talent