Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Les accions per a l’ocupació impulsades per Mas Carandell beneficiaran directament més 600 persones aquest 2020

Moment de la roda de premsa

Mas Carandell posa en marxa el conjunt de recursos per al 2020 que s’adrecen principalment a persones que es troben en situació d’atur o volen millorar la seva ocupació. Moltes d’aquestes accions han estat aprovades recentment pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

L’oferta, de la qual es poden beneficiar directament 600 persones, inclou des de programes d’orientació laboral, itineraris de formació professional per a l’ocupació amb pràctiques en empreses, passant per accions d’intermediació laboral, i fins i tot, de contractació directa. Tots ells amb la inserció laboral com a denominador comú.

Aquestes accions i programes estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), cofinançades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), el Fons Social Europeu, i també amb recursos propis de Mas Carandell - Ajuntament de Reus. Per tant no tenen cap cost per a les persones.

L’oferta ocupacional està diversificada per donar resposta a les diverses realitats i necessitats de les persones en recerca de feina:   persones que fa poc temps que estan en situació d’atur, aturades de llarga durada, persones amb titulacions superiors i molta experiència laboral, amb baix nivell de qualificació professional. També accions específiques per a dones, per a joves, per a més grans de 30 o 45 anys. I d’altres per a persones amb situacions de major vulnerabilitat.

 

Formació professional per a l’ocupació: per un mínim de 181 persones


L’oferta de Certificats de professionalitat, adreçats prioritàriament a persones en atur, compta enguany amb 150 places en les famílies d’Administració i gestió, Agrària, Comerç i màrqueting, Imatge personal, Jardineria, Serveis a la Comunitat i, Social i sanitari. En relació a l’any anterior augmenta l’oferta en 45 places.

Tots inclouen pràctiques formatives, per tant 150 places en empreses del territori:

Nivell 1 (sense titulació prèvia com a requisit d’accés):

 • Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria
 • Operacions auxiliars en serveis administratius i generals
 • Serveis auxiliars de perruqueria, que començarà al març

Nivell 2 (requisit ESO o equivalent o bé fer una prova de nivell)

 • Operacions en serveis funeraris, començat el 10 de febrer a les instal·lacions del tanatori municipal
 • Agricultura ecològica, recent iniciat, s’imparteix a l’institut d’Horticultura de Reus
 • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, amb dues accions, una en horari de matí i una en horari de tarda
 • Activitats de gestió administrativa, mitjançant el programa SEFED amb metodologia de simulació. Compta actualment amb 30 places.

Nivell 3 (requisit batxiller o equivalent o prova de nivell):

 • Gestió administrativa i financera de comerç internacional

Aquesta oferta de formació professional per a l’ocupació es complementa amb:

 • Un curs d’Anglès B1, de 280 hores,  que s’inicia al febrer i inclou les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència a les Llengües (MCERL).
 • La Casa d’oficis de Creació i producció audiovisual, adreçada a nois i noies menors de 25 anys en situació d’atur dels barris del Carme i de la Immaculada-Sol i Vista de Reus, en el marc del programa Treball als barris. Aquesta acció de formació en alternança inclou dues especialitats formatives: Videojocs i producció d’Audiovisual. Durant 12 mesos combina la qualificació professional amb el contracte laboral.

Per complementar els anteriors, es posa a l’abast l’oferta pròpia de programes de Perfeccionament professional de Mas Carandell, amb propostes per millorar la qualificació i ocupabilitat, en diversos àmbits professionals i diferents modalitats (presencial, semipresencial i on line).

Destaquen en aquest sentit:  

 • Acreditacions i carnets professionals: Manipulació d’aliments, Manipulació de productes fitosanitaris, Carretons elevadors norma UNE, Monitoratge de lleure, Vetllador/a escolar, entre d’altres.
 • Certificat de professionalitat d’oferta pròpia i nivell 3 de Docència de la formació professional per a l’ocupació.
 • Amplia oferta formativa en els àmbits dels idiomes, Informàtica, desenvolupament professional, Administració i gestió, comerç i màrqueting, eines TIC, manteniment i instal·lacions, Prevenció de riscos laborals, social i sanitari...

 

Orientació laboral: per a un mínim de 356 persones i fins 800


Aquests són els recursos que ofereixen Orientació laboral per a l’ocupació:

 • Dispositius d’inserció laboral dels barris del Carme i de l’Immaculada i Sol i Vista en el marc del programa Treball als barris. Durant tot l’any, de gener a desembre, ofereixen mínim de 150 places directes, des dels centres cívics Carme i Ponent. Als Dispositius es realitzen accions individuals i d’altres grup, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones i promoure l’accés al treball. Les accions d’orientació laboral i recerca de feina es complementen amb accions formació en línia per als carnets professionals (manipulació d’aliments, de fitosanitaris, etc), i també diverses trobades amb empreses del territori que expliquen com realitzen i què valoren durant els seus processos de selecció de personal.
 • El programa Ubicat, adreçat específicament a dones, per promoure la igualtat d’oportunitats en el treball i, específicament, reduir l’atur femení. Ofereix 81 places directes per a dones que viuen a Reus i es troben en situació d’atur o bé treball a temps parcial involuntari. L’Ubicat és obert tot l’any i les sessions es duen a terme entre Mas Carandell i els centres cívic Migjorn i Llevant.
 • Els Espais de Recerca de Feina, donen servei a tot el Baix Camp en recerca intensiva de feina per Internet, durant un mes.  En vuit sessions les persones fan un procés intens i exhaustiu amb l’assessorament i acompanyament dels professionals. Ofereix 125 places a Mas Carandell – barri Gaudí, però les persones són derivades des de les Oficines de Treball de la Generalitat de Reus o Cambrils.
 • Espai Activa o Club de feina, és un espai amb ordinadors connectats a Internet, perquè les persones puguin consultar i inscriure’s a les ofertes de feina que es publiquen als diferents portals d’ocupació. Hi ha un Espai Activa cada dia en un punt de la ciutat (als centres cívics i Mas Carandell). L’accés és obert i lliure per a tothom, i hi ha el suport de professionals. L’any passat es van atendre al voltant de 400 persones en més de 700 visites en els diversos Espai Activa de Mas Carandell.

Aquests programes es completen amb el Servei d’orientació laboral i acadèmica, que assessora de forma individual al volant de 50 persones l’any. Tant en el procés i recursos per trobar feina com per informació del procés d’Acreditació de competències professionals. També es fan  sessions o xerrades en grup sobre el mercat de treball i l’oferta de formació al territori.

 

Contractació laboral directa: 65 persones i 40 empreses


 • Programa 30 PLUS, que a partir d’ajuts econòmics a les empreses impulsa la contractació laboral de persones majors de 30 anys. En aquesta edició són 40 nous ajuts de fins a 9.450 EUR els que s’ofereixen per a contractes d’un mínim de 9 mesos, els quals són compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstos a cadascuna de les modalitats contractuals.

Contractació directa a Mas Carandell:

 • Plans d’experienciació laboral en el marc del programa Treball als barris, contractació directa de 10 persones (dos equips de 5) durant sis mesos, en la dinamització i manteniment dels  horts urbans del barri Sol i Vista, i suport als horts escolars dels centres educatius de nord oest de la ciutat.
 •  Tota la producció ecolòigica obtinguda, és important dir, que es dona al menjador social que gestiona Càritas (al voltant de 400 kg de verdura fresca i de temporada)
 • Enfeina’t ha permès incorporar 6 persones més, per un any de durada. Es proporciona una experiència laboral a persones amb atur de llarga durada millorar-ne l’ocupabilitat posterior i prevenir la cronificació d’aquesta situació.
 • Agents de d’Ocupació i desenvolupament local, 3 persones per un any de durada, amb perfil tècnic per realitzar accions de Dinamització Empresarial, Recursos innovadors d’ocupació i concertació territorial
 • Finalment cal esmentar 6 persones, professionals, per gestionar els recursos d’orientació laboral anteriorment esmentats.

Totes aquestes contractacions estan finançades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb el cofinançament del SEPE, Fons Social Europeu i l’IMFE Mas Carandell

 

Inserció 2019


En aquest sentit, recordar que a més de tots els programes anteriors, Mas Carandell gestiona el Portal d’ocupació reus.cat on les empreses poden publicar les seves ofertes de manera fàcil i sense cost: ocupació.reus.cat.

Al Portal d’ocupació de l’Ajuntament de Reus també hi ha la informació de les ofertes de feina de l’Ajuntament de Reus i les empreses del grup. Evolució mensual de les dades d’atur de la ciutat i les dades d’activitats.

L’atur a la ciutat de Reus es tancà el passat mes de desembre amb 6991 persones, de les quals 2969 homes i 4022 dones, amb una taxa del 13.76%, una xifra superior a la mitjana catalana (3pp, 10,64%) i a les comarques del Camp de Tarragona (1pp). L’atur al mes de gener, 7.188 persones, ha pujat lleugerament respecte el desembre, com és habitual cada mes de gener (estacionalitat).

Durant el 2019 més de 500 persones van trobar feina a través dels recursos de Mas Carandell, 100 més que el 2018.

Totes les accions estan relacionades directament amb l’ODS 4, 5 i 8 ODS (Objectius de desenvolupament sostenible) aprovats per les Nacions Unides el 2015

 • 4 (Educació de qualitat)
 • 5 ( Igualtat de gènere)
 • 8 (Treball digne i creixement econòmic)

Àrea: 
Mas Carandell
Data publicació: 
Dijous, 13 Febrer 2020