Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Política de Qualitat

Mas Carandell és conscient que la qualitat de les activitats i serveis que ofereixen l’Institut i la Fundació és la garantia per al compliment dels seus objectius institucionals i estratègics, per aquesta raó assumeix la responsabilitat de definir, implantar, revisar i mantenir una política de qualitat adequada a les necessitats i expectatives de les seves persones usuàries i de les seves empreses clients.

Al mateix temps, es compromet a seguir els preceptes legals i reglamentaris i a difondre la política de qualitat a tota l’organització establint mètodes per tal que tot el personal l’entengui i l’acompleixi.

Aquesta política de qualitat es fonamenta en la missió principal de cada entitat:

Així l’Institut dissenya i executa polítiques actives d’ocupació i fomenta la cultura de l’aprenentatge al llarg de tota la vida com a estratègia per afavorir l’ocupació i la igualtat d’oportunitats, la integració social i el desenvolupament sostenible, amb la intenció ser referència per a tota la població del territori en matèria de politiques actives d’ocupació i formació.

Mentre que la Fundació contribueix a fer que les empreses i els seus recursos humans millorin les seves capacitats d’adaptació als canvis oferint programes de formació i serveis de consultoria mitjançant una oferta a mida de cada persona i de cada organització, d’acord amb les necessitats de desenvolupament del Camp de Tarragona.

Ambdues entitats actuen sota criteris de complementarietat i col·laboració mitjançant la signatura d’un conveni anual, i  consideren que és necessari el treball conjunt amb els agents socioeconòmics per elaborar polítiques de formació i promoció per al desenvolupament local, essent un model de referència per a la qualitat de les accions i resultats.

La qualitat la garanteix l’equip humà de Mas Carandell, que és el seu capital més valuós i apreciat, ja que és la força i el motor que  permet assolir reptes nous i constants. Aquest compromís per la qualitat és el camí més segur per difondre el valor de l’educació i la formació i tenir el reconeixement de la feina ben feta.

 

Montserrat Pagès Pallisé

Directora de l’Institut i la Fundació

IMFE Mas Carandell

 Reus, 30 de juliol de 2013