Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

2019 Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en l'FP per a l'ocupació (MF1443_3)

Data: La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.
Entitat: Fundació Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
90 hores
Modalitat: 
Presencial
Preu: 
587 €

Objectius: 
UC1443_3 Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al desenvolupament de continguts formatius.

Continguts: 

SSC448_3 Docència de la formació per a l'ocupació (RD 1096/2011, de 22 de juliol,de 2011).
 

Observacions: 
Certificat de professionalitat privat de nivell 3 de la família professional Serveis socioculturals i a la comunitat. REQUISITS: Tenir el títol de batxillerat. Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3. Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional. Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives. Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys. Si no es disposa de cap requisit cal superar amb APTE les proves d'avaluació de competències clau de nivell 3 que es realitzaran durant el procés de selecció.