Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Atenció i informació de la demanda de prestació de serveis funeraris i realització de les operacions de cobrament (MF2008_2)

Data: La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.
Entitat: Fundació Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
80 hores
Horari: 
de dl a dv de 9 a 14h
Àmbit: 
Social i sanitari
Preu: 
265 €

Objectius: 
Realitzar tasques d'atenció i informació en la demanda de prestació de serveis funeraris, atenent de manera personalitzada les demandes de les persones usuàries segons criteris de qualitat.

Continguts: 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCI03121/ Anàlisi de les tècniques de comunicació i habilitats socials (empatia i assertivitat, comunicació presencial,comunicació no presencial). 2/ Elaboració dels processos de dol (la mort a la nostra societat, aspectes psicològics bàsics de la mort, el shock i el trauma psicològic, el dol, atenció “in situ” a familiars del difunt). 3/ Classificació d’instal·lacions funeràries.  4/ Exposició de productes i serveis funeraris (tècniques de venda associades al servei funerari, tipologia de productes i serveis funeraris). 5/ Anàlisi de la documentació necessària per a la prestació del serveis funeraris (document identificatiu del sol·licitant del servei funerari, documentació de difunt).  6/ Processos administratius vinculats als serveis funeraris (elaboració de pressupostos i factures, activitats de cobrament i arqueig de caixa, formes de finançament i pagament, protocols d’una empresa funerària vinculats a la comptabilitat).

Observacions: 
Mòdul formatiu (MF2008_2) del certificat de professionalitat de nivell 2 d'Atenció al client i organització d'actes de protocol als serveis funeraris (SSCI0312). Accés amb Graduat en ESO, ESO adults o EGB, o bé un dels següents: - 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents entre els cursos de 1r i 2n de BUP. - FP1 de qualsevol especialitat. - Prova accés als cicles de grau mitjà o prova accés a la universitat > 25/45 anys. - Haver superat un PFI o PQPI amb qualificació igual o superior a 8. - Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2. - Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir. Si no es disposa de cap requisit dels anteriors cal superar amb APTE les proves d'avaluació de competències clau de nivell 2 que es realitzaran durant el procés de selecció.

Sol·licitud de preinscripció del curs
Les empreses no poden matricular-se en línia a través de web. Ho poden fer presencialment o al telèfon 977 010 386 en horari d'atenció al públic, de dl a dv de 9 a 14h

Durant la situació de confinament amb motiu de la covid-19 només web i telèfon.