Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

pfi-PTT Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic

Data: 
Dilluns, 6 Setembre 2021 a Dijous, 30 Juny 2022
Entitat: IMFE Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
1000 hores
Horari: 
matins de dl a dv amb possibilitat d'alguna tarda
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Comerç i màrqueting
Preu: 
Subvencionat, sense cost per la persona usuària
Destinat: 
Joves de 16 a 21 anys sense el graduat en ESO. O que facin 16 anys abans del 31/12/2021

Objectius: 
Formar professionals en la categoria d'aprenents per a realitzar operacions auxiliars de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com les operacions de tractament de dades relacionat, seguint protocols establerts, criteri comercial i d’imatge, operant amb la qualitat indicada observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

Observacions: 
Preinscripció obligatòria del 10 al 21 de maig. Fora de termini s'admeten preinscripcions en llista d'espera sense baremació. Documentació que cal aportar amb la Sol·licitud de preinscripció al correu electrònic: e3960002@xtec.cat: 1. Formulari de sol·licitud d’inscripció. 2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l'alumne/a. 3. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència. 4. Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent. Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar: 5. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 6. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

Subvenciona: 

           

Programa organitzat pel Departament d'Educació i l'Ajuntament de Reus a través de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell