Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 08/02/2023
Ex: 08/02/2023

Idiomes

Social i sanitari

  • Oferir tècniques i recursos per afavorir l'actuació conjunta i coordinada de l'equip interdisciplinari en l'àmbit sociosanitari. Proporcionar coneixements i desenvolupar habilitats que facilitin la qualitat de la comunicació efectiva i l'assistència a les famílies de pacients que han d'afrontar situacions difícils. Reconèixer les diferents respostes a l’estrès i entrenar diverses estratègies d’autocontrol emocional.
  • Conèixer les diferents situacions hostils davant les quals es pot trobar la personal professional i oferir eines per a la seva prevenció i actuació davant les mateixes.

Administració i gestió

  • Oferir de manera pràctica les competències necessàries per poder realitzar les operacions de comptabilitat que comporten un major grau de complexitat
  • Oferir les competències necessàries per poder realitzar les operacions bàsiques de comptabilitat de l'empresa.
  • Assolir les habilitats pràctiques per confeccionar nòmines en els diferents supòsits que puguin succeir, així com elaborar les corresponents gestions de la Seguretat Social, coneixent els principals aspectes de la contractació, suspensió, extinció de la relació laboral i prestacions
  • Oferir les eines necessàries per planificar, dissenyar i dur a terme projectes d'una manera optima i eficaç

Agroalimentari

  • Conèixer el Reglament europeu UE 1169/2011 que estableix l'obligació d’informar a la persona consumidora de la presència d'ingredients al·lergogens en plats elaborats de consum final dels establiments de preparació i servei de menjars. Conèixer la gestió dels al·lergogens en la restauració per a la prevenció de reaccions adverses. Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries. Incorporar...

Pàgines