Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 08/02/2023
Ex: 08/02/2023

Innovació i desenvolupament

  • Oferir eienes pergarantir la confidencialitat i protecció de la informació davant de possibles riscos i atacs.
  • Comprendre la metodologia original i innovadora per a facilitar la reflexió, Augmentar la comunicació i l'habilitat de resolució de problemes

Gestió de persones

Prevenció de riscos

Competències transversals

  • Conèixer com utilitzar l'energia en les situacions habituals de treball prioritzant tasques i projectes, desenvolupant habilitats de planificació, establint prioritats, aprenent a delegar de manera efectiva. Identificar els principals lladres del temps.
  • Oferir eienes per a poder optimitzar la comunicació de la persona a tots els nivells.
  • Oferir pautes de conducta per una direcció i lideratge efectius, identificant el perfil individual de lideratge, incorporant la comunicació empàtica i assertiva al lloc de treball.
  • Desenvolupar habilitats i destreses per resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.
  • Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d'alt rendiment i les claus d'èxit per potenciar el seu lideratge. - Aprendre a com maximitzar el seu potencial a través d'una comunicació efectiva, la gestió emocional pròpia i del seu equip, la generació de confiança i la consecució d'objectius a través d'un pla d'acció. - Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la motivació d'...

Pàgines