Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 25/06/2022
Ex: 25/06/2022

Informàtica i comunicacions

  • Adquirir coneixements avançats per desenvolupar les utilitats del full de càlcul Excel i les seves aplicacions: anàlisi de dades, càlculs, funcions i gràfics entre d'altres.

Sostenibilitat i medi ambient

  • Introduir als conceptes bàsics, instruments de política i marcs internacionals de l'economia verda, i oferir idees que ajudin a reorientar l'objectiu de l'empresa.

Educació i formació

  • Facilitar eines i recursos per l’avaluació de l'evolució infantil en l’etapa de 0-3 anys
  • Facilitar estratègies, eines, recursos i coneixements per desenvolupar amb efectivitat tasques de vetlla d'infants amb necessitats educatives especials. Potenciar la formació en aquest tipus d'educació. Conscienciar de la tasca de vetllador
  • Conèixer i practicar la metodologia coaching com a eina de treball en els àmbits familiar i educatiu. Oferir tècniques i dinàmiques de grup basades en el coaching. Oferir als docents les claus de l’autolideratge, l’estabilitat emocional i el benestar dins l’àmbit del treball, en relació tant amb l'alumnat com amb companys/es de feina, equips directius i famílies.
  • Donar eines i recursos a professionals que coordinen menjadors escolars, per millorar la gestió, organització i qualitat educativa en aquest espai. Assolir els coneixements per elaborar un projecte educatiu d’acord amb els objectius del centre i realitzar una planificació de qualitat. Aprendre estratègies per a gestionar equips. Conèixer el marc legal i laboral.
  • Conèixer i entendre la realitat de la diversitat sexual i de gènere. Identificar les problemàtiques que se’n deriven i oferir pautes per dissenyar accions educatives, per integrar-la a les aules, ajudant a establir canals per detectar i prevenir de conflictes .
  • Adquirir coneixements sobre emocions i la seva gestió, així com facilitar eines per potenciar en benestar de l'alumnat. Aprendre el significat d'empatia, assertivitat, autoestima, fluir i resiliència.
  • Proporcionar recursos, idees i noves tècniques socioeducatives a monitors/es de menjador
  • Donar a conèixer, de manera pràctica, els tipus de dinàmiques de grup per aplicar a l'espai educatiu, i les activitats que ajuden a millorar la cohesió de grup.

Pàgines