Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 08/02/2023
Ex: 08/02/2023

Prevenció de riscos

  • Capacitar per al desenvolupament de les funcions del nivell bàsic de Prevenció de Riscos Laborals d'acord amb el Reglament dels Serveis de Prevenció. Conèixer els drets i deures de la persona treballadors i la persona empresària en matèria preventiva, i la reglamentació bàsica aplicable en els llocs de treball respectius
  • Proporcionar coneixements de gestió de magatzems assegurant el nivell necessari de seguretat i prevenció dins la cadena logística. Capacitar per establir plans de control, identificar els accidents i malalties professionals i aplicar la seguretat preventiva al magatzem tenint en compte la normativa i les recomanacions ergonòmiques.
  • Adquirir les competències per implementar un sistema de seguretat i salut basat en la norma ISO 45001 en qualsevol empresa, especialment en pime i professionals autònoms. Adquirir coneixement i capacitats per elaborar procediments, el sistema de processos, així com metodologies de seguiment, anàlisi i millora contínua.

Competències transversals

  • Conèxier habilitats personals i socials necessàries i tècniques bàsiques de relació interpersonal aplicables a l'entorn laboral. Revisar conceptes fonamentals sobre comunicació, treball en equip, lideratge, gestió del canvi i resolució de conflictes.
  • Aprendre a fer front, amb calma, als nous reptes professionals, amb una mirada atenta per identificar els desencadenants implicats en el nostre sentir, i a desenvolupar més recursos.
  • Aprendre a ser flexibles per poder adaptar-nos el més ràpid i millor possible als canvis i complexitats que es produeixen en el nostre entorn laboral
  • Ajudar a enfortir la nostra capacitat de flexibilitat i gestió del canvi
  • Conèixer com utilitzar l'energia en les situacions habituals de treball prioritzant tasques i projectes, desenvolupant habilitats de planificació, establint prioritats,aprenent a delegar de manera efectiva. Identificar els principals lladres del temps.
  • . Adquirir l'habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació. Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguir la màxima comprensió. Identificar i controlar la comunicació verbal i no verbal. Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.
  • Aprendre a comunicar-nos, millorar les nostres relacions interpersonals, involucrar-nos en la presa de decisions i desenvolupar un sentir de pertinença d'equip

Pàgines