Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 01/12/2022
Ex: 01/12/2022

Sostenibilitat i medi ambient

  • Oferir eines per tal de poder repensar els processos, serveis i productes per a que que siguin més respectuosos amb el medi ambient i alhora estimular el creixement sostenible de les organitzacions.
  • Introduir als conceptes bàsics, instruments de política i marcs internacionals de l'economia verda, i oferir idees que ajudin a reorientar l'objectiu de l'empresa.
  • Conèixer la normativa en tractament de residus i poder identificar els processos de tractament i recuperació de residus en funció de la seva naturalessa.

Educació i formació

  • Conèixer i practicar la metodologia coaching com a eina de treball en els àmbits familiar i educatiu. Oferir tècniques i dinàmiques de grup basades en el coaching. Oferir als docents les claus de l’autolideratge, l’estabilitat emocional i el benestar dins l’àmbit del treball, en relació tant amb l'alumnat com amb companys/es de feina, equips directius i famílies.
  • Donar eines i recursos a professionals que coordinen menjadors escolars, per millorar la gestió, organització i qualitat educativa en aquest espai. Assolir els coneixements per elaborar un projecte educatiu d’acord amb els objectius del centre i realitzar una planificació de qualitat. Aprendre estratègies per a gestionar equips. Conèixer el marc legal i laboral.
  • Proporcionar recursos, idees i noves tècniques socioeducatives a monitors/es de menjador
  • Adquirirs les compentències necessàries per a poder realitzar activitats de lleure amb infants i joves. Obtenir la titulació oficial de Monitor/a de Lleure a partir de la tramitació a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
  • Oferir a la persona professional de la docència, el coneixement d'eienes i recursos informàtics que puguin aplicar a les seves classes tant presencials com on line.

Manteniment d'instal·lacions

Pàgines