Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 30/03/2023
Ex: 30/03/2023

Prevenció de riscos

Competències transversals

  • Conèixer com utilitzar l'energia en les situacions habituals de treball prioritzant tasques i projectes, desenvolupant habilitats de planificació, establint prioritats, aprenent a delegar de manera efectiva. Identificar els principals lladres del temps.
  • Oferir eienes per a poder optimitzar la comunicació de la persona a tots els nivells.
  • Oferir pautes de conducta per una direcció i lideratge efectius, identificant el perfil individual de lideratge, incorporant la comunicació empàtica i assertiva al lloc de treball.
  • Desenvolupar habilitats i destreses per resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Pàgines