Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

El Consell de la Formació Professional de Reus fa la primera sessió de treball amb agents formatius, socials, empresarials i institucionals

Imatge de la sessió de trebal del Consell d'FP de Reus

Una cinquantena de persones van participar ahir, 14 de juliol, a la sessió tècnica de treball del Consell de la FP de Reus que va tenir lloc al migdia a les instal·lacions de Mas Carandell.

Les persones participants a la sessió van treballar de forma activa al voltants dels eixos de treball en quan a la millora de la formació professional a Reus, resultants de la diagnosi presentada a la jornada de creació del Consell FP de Reus celebrada el 30 de març de 2022, i com a continuació d’aquesta jornada.

Els eixos proposats sorgeixen de la diagnosi realitzada per la Fundació BCN Formació Professional : “Reus, diagnosi en clau d’FP”. Els principals reptes que es deriven d’aquesta diagnosi són que les temàtiques a treballar pel Consell FP Reus: adaptar l’oferta formativa al teixit productiu, establir una estratègia local en matèria d’FP, promocionar els perfils professionals amb més demanda laboral, establir i consolidar la cooperació entre centres formatius i teixit empresarial i establir un marc comú per orientar al llarg de la vida professional.

Els propers passos són els treballs de les comissions que, a partir de setembre, marcaran un calendari de treball amb reunions trimestrals. I dues sessions plenàries anuals. S’està en procés d’aprovació formal del reglament del Consell, per la incorporació definitiva al sistema FP CAT i a la Xarxa de ciutats FP.

El Consell de la Formació professional de Reus s’impulsa conjuntament des de les regidories d'Empresa i d’Ocupació, i d’Educació de l'Ajuntament de Reus. Hi participen també tots els centres de formació professional inicial o reglada, i els centres de formació professional per a l’ocupació i continuada de la ciutat;  els agents socials i econòmics, associacions professionals i empresarials, empreses, els serveis territorials dels departaments d’Empresa i Treball, i d’Educació de la Generalitat.

La gestió tècnica del Consell FP Reus es fa des de l’IMFE Mas Carandell. El procés d’inici i creació d’aquest Consell està acompanyat per la Fundació BCN FP, que ha dinamitzat també les sessions de treball i les jornades tècniques, a més de fer l’anàlisi i diagnosi.

 

Àrea: 
Mas Carandell
Data publicació: 
Divendres, 15 Juliol 2022