Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Engegat el procés de constitució del nou Consell de la Formació Professional de Reus

Fotografia conjunta final per recolzar la creació del Consell de la Formació Professional de Reus

El Consell de la Formació Professional de Reus, el nou ens de consens i participació entre els sectors educatiu, social i econòmic que té l’objectiu de recollir les necessitats i punts de vista dels agents implicats per a millorar la formació professional a Reus, ha engegat aquest matí el seu procés de constitució amb la celebració d’una jornada que ha reunit als futurs integrants. En el decurs de la jornada s’han plantejat els principals reptes de futur per innovar en matèria de FP i s’ha debatut com treballar la Formació Professional des del territori amb una taula rodona que ha estat oberta a la participació de tots els assistents.

Els reptes que es planteja el Consell, identificats al llarg del procés de diagnosi que s’ha portat a terme amb recull de dades o entrevistes als actors del territori, passen per potenciar l’oferta formativa amb un increment de les places i les especialitats que actualment tenen més demanda; millorar els circuits entre la formació reglada, l’ocupacional i la continua; donar més visibilitat a l’oferta formativa existent i les sortides professional; potenciar els oficis i dignificar-los; fomentar l’ús de les pràctiques i generar itineraris formatius flexibles.

La cloenda de la jornada ha anat a càrrec del President Executiu de l'Agència Catalana de la Formació Professional, Fabián Mohedano. També han participat en aquesta sessió el Director General de Formació Professional, Àngel L. Miguel i el Subdirector de l’Àrea d’Ocupació Juvenil i Qualificació Professional del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Miquel Carrión, així com representants del govern municipal amb l’alcalde i la vicealcaldessa al capdavant i els regidors de les dues àrees que l’impulsen: Empresa i  Ocupació i Educació.

El regidor d’Empresa i Ocupació, Carles Prats, ha manifestat que “una de les sis línies d’actuació de l'Estratègia de Desenvolupament Local i Ocupació és l’adequació i millora de l'oferta formativa del territori. I el Consell de la Formació Professional és l'espai previ per desenvolupar aquesta línia i tot el pla d'acció que se'n deriva”.

Per la seva banda, el regidor d’Educació, Daniel Recasens, ha destacat que la creació del Consell “reforça els ponts de col·laboració amb el teixit empresarial a través del suport als plans estratègics de desenvolupament socioeconòmic i d’ocupació de Reus.  Amb aquest acte engeguem el treball en xarxa que és la millor manera de continuar amb una mirada d’educació integral, a tots els espais, i al llarg de la vida de les persones”.

Consell de la FP

El Consell de la Formació Professional de Reus l’impulsen conjuntament, la regidoria d’Educació i la Regidoria d’Empresa i Ocupació, en aquest cas a través de Mas Carandell. L'IMFE Mas Carandell, en col·laboració amb la regidoria Educació, està portant a terme la posada en funcionament i constitució del Consell, i en dinamitzarà el pla de treball els propers mesos. Aquest procés ha de culminar amb l'aprovació definitiva del reglament del Consell, que haurà d'aprovar el Ple municipal.

Al final de la jornada s’ha fet una foto conjunta amb els futurs integrants del Consell. Per a la proposta de membres constituents del Consell de Formació Professional de Reus s’ha considerat el conjunt dels agents rellevants per al desenvolupament de la Formació Professional a la ciutat: instituts, empreses, professionals del territori, entitats i institucions. D’aquesta manera, el Consell comptarà entre els seus membres amb representants dels centres formatius públics d’ensenyaments de FP a la ciutat; patronals, gremis, associacions professionals i sindicats; representats del sistema educatiu, treball i empresa de la Generalitat, agents municipals i altres agents com els operadors d’estudis de Formació Professional privats.

El Consell serà l'espai formal per planificar i establir l'oferta d’FP a la ciutat, adequada a les demandes de les empreses del territori, a la realitat de la població activa i a les necessitats de les persones. Una formació professional entesa com a integral, és a dir, que englobi la formació inicial o reglada, la formació per a l’ocupació de persones aturades, la formació continuada i l’orientació professional. 

El Consell de l’FP Reus també està estretament relacionat amb el Pla Local d’Educació i amb l’Estratègia de desenvolupament Local i d’Ocupació. Actualment existeix una xarxa de ciutats amb Consell d’FP, integrada, a més de per Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, per diferents municipis catalans com Granollers, Terrassa, Mataró o Rubí, entre d’altres, constituint un veritable potencial per millorar l’FP.

Àrea: 
Mas Carandell
Data publicació: 
Dimecres, 30 Març 2022