Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Política de prevenció de riscos laborals Fundació

És un compromís de la Direcció d'aquesta Fundació IMFE Mas Carandell facilitar els mitjans per a què la prevenció de riscos laborals estigui integrada en l'estructura i en la gestió en general d'aquesta fundació, així com establir la millora contínua en el seu acompliment, a més de motivar, formar i implicar a tot el personal en la millora contínua del sistema i de les condicions de treball.

Així mateix la Direcció de la Fundació IMFE Mas Carandell pretén complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals, implantant un Pla de prevenció on s’estableixen les responsabilitats i mitjans per aconseguir els objectius en aquest camp, involucrant a tots els membres d’aquesta organització.

La Direcció és conscient que els seus treballadors i les seves treballadores són el valor més important per a garantir el futur, per això han d’estar qualificats/ades i identificats/ades amb els objectius d’aquesta organització i les seves opinions seran considerades.

En el Pla de prevenció es recullen els criteris d’actuació establerts així com els objectius, fites i recursos que es destinaran per a la seva consecució.

La Direcció assumeix el compromís de dinamització contínua i permanent del Pla de prevenció i sol·licita a tots els membres de la Fundació que s’involucrin de manera  activa i organitzada, per a la consolidació de la mateixa i la consecució dels objectius fixats.