Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Perfil del contractant

En el cas de la Fundació actualment no hi ha cap licitació. A l'enllaç inferior es poden consultar les Instruccions de contractació reguladores dels procediments d'adjudicació de contractes d'obres, subministraments i serveis no subjectes a regulació harmonitzada, aprovades pel Patronat de la Fundació el juny de 2013.

En el cas de l'Institut cal consultar les licitacions vigents a l'enllaç que s'indica més avall.

Àrea: 
Mas Carandell
Data publicació: 
Divendres, 13 Setembre 2013