Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Anglès B1 (SSCE03)

Data: 
Dilluns, 24 Febrer 2020 a Dilluns, 8 Juny 2020
Entitat: IMFE Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
280 hores
Horari: 
A determinar. Preferiblement en horari de matí
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Idiomes
Preu: 
Subvencionat, sense cost per la persona usuària
Destinat: 
Prioritàriament per a persones en situació d'atur amb un mínim de Graduat en ESO o equivalent, i nivell A2 d'Anglès

Objectius: 
Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requeriran comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no molt dinàmic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal. Aquest programa formatiu proporcionarà a l’alumnat la formació en llengua anglesa necessària perquè es puguin presentar a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència a les Llengües (MCERL).

Observacions: 
Les dates d'inici i final són orientatives. Requisits d'accés: 16 anys, mínim de 2n d'ESO o equivalent, i Anglès A2, acreditat o contrastable mitjançant prova de nivell. Sessions informatives: els dimarts 4/2/2020 i 11/2/2020 a les 10h a Mas Carandell

Subvenciona: 

           

Acció formativa subvencionada pel SOC i finançada pel Ministerio de Trabajo y Economia Social-Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)