Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell bàsic.

Data: 
Dilluns, 22 Octubre 2018 a Dimarts, 30 Octubre 2018
Entitat: Fundació Mas Carandell
Professorat: 
Joan Albert Agustí Arnavat
Durada: 
25 hores
Horari: 
dll, dt, dc, dj i dv de 16 a 19:30. últim dia fins les 20:00
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Agroalimentari
Preu: 
250 €

Objectius: 
Assolir l'acreditació i la capacitació de nivell bàsic per aplicar i manipular productes fitosanitaris d'ús professional, segons Annex ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny per a l'obtenció del carnet obligatori

Continguts: 

 Productes fitosanitaris.Riscos i mesures per reduir'los. Control de plagues.Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris. Examen final

Observacions: 
Bonificable per la Fundació Tripartita. Demaneu la gestió de la bonificació 15 dies abans de l'inici. Mas Carandell és centre homologat. El carnet d'aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris és obligatori per realitzar qualsevol activitat amb productes fitosanitaris d'ús professional relacionada amb la seva aplicació o manipulació. Segons normativa, per adquirir i aplicar un producte fitosanitari, cal acreditar coneixements de plagues i males herbes així com dels productes que s'utilitzaran i els mètodes correctes d'aplicació. Per utilitzar i comercialitzar productes fitosanitaris és obligatori tenir el carnet d'aplicació i manipulació de productes fitosanitaris, que és personal i intransferible, i ser major de 16 anys. El preu públic pel dret d'examen és 32.80€ i expedició del carnet és de 10.30€, inclòs en el preu del curs. La sol·licitud per a l’expedició del carnet es realitza amb un imprès normalitzat que es descarrega del web http://www.gencat.cat/agricultura. A l’imprès cal incloure les dades identificatives i s'ha d'acompanyar d’una còpia del certificat acreditatiu de la capacitació, o en el seu cas, de la titulació o formació esmentada en l’annex de l’ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny. El preu inclou la taxa d'examen i l'expedició del carnet.