Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell qualificat

Data: 
Dilluns, 4 Març 2019 a Dijous, 4 Abril 2019
Entitat: Fundació Mas Carandell
Professorat: 
Joan Viñas Clemente
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
60 hores
Horari: 
dll, dc i dj de 17 a 21h
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Agroalimentari
Preu: 
370 €
Destinat: 
Majors de 16 anys

Objectius: 
Assolir l'acreditació i capacitació de nivell qualificat

Continguts: 

Enemics dels conreus. Els productes fitosanitaris. Mètodes d'aplicació i equips de tractament. Aspectes normatius. Salut i prevenció de riscos laboral. Examen final.

Observacions: 
Bonificable per la Fundació Tripartita. Demaneu la gestió de la bonificació 15 dies abans de l'inici. Mas Carandell és centre homologat. El carnet d'aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris és obligatori per realitzar qualsevol activitat amb productes fitosanitaris d'ús professional relacionada amb la seva aplicació o manipulació. Segons normativa, per adquirir i aplicar un producte fitosanitari, cal acreditar coneixements de plagues i males herbes així com dels productes que s'utilitzaran i els mètodes correctes d'aplicació. Per utilitzar i comercialitzar productes fitosanitaris és obligatori tenir el carnet d'aplicació i manipulació de productes fitosanitaris, que és personal i intransferible, i ser major de 16 anys. El preu públic pel dret d'examen i expedició del certificat és de 42,50€, inclòs en el preu del curs. També està inclòs en el preu de curs el llibre oficial. La sol·licitud per a l’expedició del carnet es realitza amb un imprès normalitzat que es descarrega del web http://www.gencat.cat/agricultura. A l’imprès cal incloure les dades identificatives i s'ha d'acompanyar d’una còpia del certificat acreditatiu de la capacitació, o en el seu cas, de la titulació o formació esmentada en l’annex de l’ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny. El preu inclou la taxa d'examen i l'expedició del carnet.