Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Operacions en serveis funeraris (SSCI0412)

Data: 
Dilluns, 20 Gener 2020 a Dimarts, 12 Maig 2020
Entitat: Fundació Mas Carandell
Professorat: 
NATALIA PEREZ CUBELLS,Fernando Alcón Pineda,Immaculada Diaz Teba,Juan Diego Calderon
Lloc: 
Cementiri General de Reus
Durada: 
450 hores
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Social i sanitari
Preu: 
Subvencionat, sense cost per la persona usuària
Destinat: 
Prioritàriament adreçat a persones en atur

Objectius: 
Realitzar treballs de transport, manipulació i condicionament del cadàver, restes o cendres, així com les tasques de conducció i manteniment bàsic de vehicles de transport funerari i d'ús i manteniment bàsic de forns crematoris, segons normativa de prevenció de riscos laborals, mediambientals i sanitat mortuòria per complir els requeriments de la prestació dels serveis funeraris.

Continguts: 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE NIVELL 2: https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/fichasCertificados/SSCI0412_ficha.pdf
MÒDULS FORMATIUS: Transport, manipulació i exposició del fèretre. Tanatoestètica. Conducció i manteniment bàsic de vehicles de transport funerari. Cremació i manteniment de forns crematoris. Operacions de manteniment de les instal·lacions i maquinària funerària. Operacions d'emmagatzemament vinculades a les activitats funeràries. Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'operacions en serveis funeraris.
 
 
 

Observacions: 
Curs pendent d'aprovació. És un certificat de professionalitat de nivell 2 de la família Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Accés amb Graduat en ESO, ESO adults o EGB, o bé un dels següents: - 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents entre els cursos de 1r i 2n de BUP. - FP1 de qualsevol especialitat. - Prova accés als cicles de grau mitjà o prova accés a la universitat > 25/45 anys. - Haver superat un PFI o PQPI amb qualificació igual o superior a 8. - CP nivell 2. - CP nivell 1 de la mateixa família i àrea professional. Si no es disposa de cap requisit dels anteriors cal superar amb APTE les proves d'avaluació de competències clau de nivell 2 que es realitzaran durant el procés de selecció.