Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

pfi-PTT Auxiliar en fontaneria, calefacció i climatització

Data: 
Dimecres, 12 Setembre 2018 a Diumenge, 30 Juny 2019
Entitat: IMFE Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
1000 hores
Horari: 
matins de dl a dv amb possibilitat d'alguna tarda
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Manteniment d'instal·lacions
Preu: 
Subvencionat
Destinat: 
Joves de 16 a 21 anys sense el graduat en ESO

Objectius: 
Formar professionals en la categoria d'aprenents per a realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per conduir aigua, les operacions bàsiques d’instal·lació i manteniment d’aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització domèstic, les operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis d’acord amb les instruccions d’una persona superior i complint les mesures de prevenció de riscos laborals, qualitat i protecció mediambiental corresponents.

Observacions: 
Preinscripció obligatòria del 14 al 25 de maig. Fora de termini s'admeten preinscripcions en llista d'espera. DOCUMENTS A APORTAR A L’ENTREVISTA A LA QUE SEREU CONVOCATS/ADES : 1/Original i fotocòpia DNI/NIE/passaport alumne/a. 2/Original i fotocòpia de la Targeta sanitària individual. 3/Certificat de convivència o volant d’empadronament, si el domicili de la preinscripció al PFI no coincideix amb el del NIF/NIE. 4/Certificat acadèmic per a la inscripció a PFI on constin els anys d’escolarització a l’ESO i l’últim curs realitzat (1r, 2n, 3r o 4t). 5/Dues fotografies mida carnet. SI L'ALUMNE/A ÉS MENOR D'EDAT APORTAR TAMBÉ: 6/Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport pare, mare o tutor. 7/Original i fotocòpia del llibre de família o document de filiació.

Subvenciona: 

           

Programa organitzat pel Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Reus a través de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell