Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Programa SEFED - Activitats de gestió administrativa (ADGD0308)

Data: 
Dilluns, 11 Gener 2021 a Divendres, 30 Juliol 2021
Entitat: Fundació Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
920 hores
Horari: 
Matins, de 8h a 14h
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Administració i gestió
Preu: 
Sense cost (subvencionat)
Destinat: 
Prioritàriament adreçat a persones en situació d'atur

Objectius: 
A partir de la metodologia de simulació empresarial a l'aula, els objectius: Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte de la normativa vigent i segons criteris de qualitat definits per l'organització.

Continguts: 

MF0976_2 Operacions administratives comercials (160h): UF0349 Atenció al client en el procés comercial (40h). UF0350 Gestió administrativa del procés comercial (80h). UF0351 Aplicacions informàtiques de la gestió comercial (40h) - MF0979_2 Gestió operativa de tresoreria (90h) - MF0980_2 Gestió auxiliar de personal (90h) - MF0981_2 Registres comptables (120h): UF0515: Pla general de comptabilitat (90h). UF0516: Aplicacions informàtiques de comptabilitat (30h). MF0973_1 Enregistrament ded dades (90h). MF0978_2 GESTIÓ D'ARXIUS (60h). MF0233_2 OFIMÀTICA (190h): UF0319: Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic (30h). UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30h). UF0321: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (50h). UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (50h). UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d'informació (30h). MP0111: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'activitats de gestió administrativa (80h). FCOS02 Bàsic de Prevenció de riscos laborals (30h). FCO003 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere (30h).

Observacions: 
Pendent d'aprovació del SOC. Preinscripció oberta. Dates orientatives. Certificat de professionalitat de nivell 2 de la família d'Administració i gestió. Accés amb Graduat en ESO, ESO adults o EGB, o bé: - 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents entre els cursos de 1r i 2n de BUP - FP1 de qualsevol especialitat - Prova accés als cicles de grau mitjà o prova accés a la universitat > 25/45 anys - Haver superat un PFI o PQPI amb qualificació igual o superior a 8. - Haver superat un mòdul o unitat formativa de CP nivell 2 - Haver superat un mòdul o unitat formativa de CP nivell 1de la mateixa família i àrea professional - Haver superat les proves de competència clau per accedir a certificats de nivell 2 anteriorment Si no es disposa de cap requisit cal superar amb APTE les proves d'avaluació de competències clau de nivell 2 que es realitzaran durant el procés de selecció.