Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 22/09/2017
Ex: 22/09/2017

Comerç i màrqueting

  • Augmentar la qualitat en el servei i en l'atenció al client per fidelitzar la clientela amb un bon tracte i millorar la imatge de l'empresa cap a l'exterior. Conèixer i portar a terme les tècniques més eficaces. Optimitzar les claus de la comunicació a través de diferents estils comunicatius, i del llenguatge verbal i no verbal. Conèixer les bases emocionals i l'autocontrol.
  • Capacitar en els processos de gestió de l’aprovisionament a tota la cadena d’operacions.
  • Preparar i controlar el pla d'aprovisionament de materials/mercancias de sistemes de producció i distribució de la quantitat, qualitat, lloc i moment just, realitzant la programació de l'aprovisionament, el control dels fluxos de producció/distribució i col·laborant en l'optimització i qualitat de la cadena logística, utilitzant, en cas necessari, la llengua anglesa.
  • Formar professionals en la categoria d'aprenents per a realitzar operacions auxiliars de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com les operacions de tractament de dades relacionat, seguint protocols establerts, criteri comercial i d’imatge, operant amb la qualitat indicada observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.
  • Introduir procediments de qualitat en l'atenció a la clientela. Conèixer com implementar processos per millorar la qualitat en l'atenció a la clientela i aprendre a mesurar la satisfacció.

Informàtica i comunicacions

Pàgines