Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 02/12/2020
Ex: 02/12/2020

Comerç i màrqueting

  • Dominar els principis del màrqueting online i les formes efectives de difondre un missatge amb els canals existents. Utilitzar de forma experimentada les principals plataformes de social media i a multiplicar els seus efectes utilitzant-les de forma coordinada. Analitzar converses i/o opinions a les xarxes socials sobre productes o marques. Dominar les tècniques per generar reputació online positiva d'una empresa, producte o servei. Monitoritzar...

Informàtica i comunicacions

  • Coneixer les diferències entre ciberespai, ciberseguretat i seguretat de la informació. Identificar els diferents actors d'amenaça presents en el ciberespai i la seva situació actual. Pendre consciència dels ciberatacs més comuns contra PIME i protegir-se'n. Treballar de forma segura en remot gestionant el risc i salvaguardant la informació.

Gestió empresarial

  • Ser capaç de portar a terme un pla estratègic eficient d'acord amb la realitat empresarial en funció de les necessitats i tipologia de l'empresa

Educació i formació

  • Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l'ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l'actualització didàctica

Gestió de persones

  • Conèixer polítiques públiques i legislació vigent en matèria d'igualtat. Conèixer les bases culturals i ideològiques que sostenen la violència de gènere, així com mesures de prevenció i actuació enfront d'ella. Capacitar per a l'anàlisi del mercat laboral amb perspectiva de gènere, i per al posterior disseny i implementació de mesures correctores i de promoció de la igualtat. Ser capaç de dissenyar, coordinar, implementar i avaluar en actitud d'...
  • Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible. - Comprendre la naturalesa dels conflicte. - Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions. - Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictes. - Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes. - Potenciar la utilització de la mediació i la negociació...

Prevenció de riscos

  • Capacitar per identificar les diverses formes d'estrès, així com les diferents respostes a l'estrès. Oferir tècniques de reducció de l'estrès. Conèixer mètodes i eines per organitzar el treball i per una bona gestió del temps.

Desenvolupament professional

  • Conèixer les diferències entre teletreball i treball presencial. Aprofundir en la comunicació digital perquè sigui efectiva. Aprendre les claus per a una autogestió adequada. Determinar el concepte de col·laboració/cooperació com element clau en el teletreball. Aprendre a organitzar de manera eficaç el temps per un teletreball efectiu. Conèixer diferents mètodes d’organització i planificació. Aprendre a treballar en equip de manera virtual....