Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Selecció: Personal Administratiu específic de gestió de facturació de consum d'abonats.TANCAT

  • Publicació bases de selecció: 22/06/2020
  • Període de presentació de sol·licituds: del 23/06/2020 al 07/07/2020 inclòs
  • Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran mitjançant instància signada al Registre de forma telemàtica a rrhh@aiguesdereus.cat  o be, al Registre d'Aigües de Reus, Reus Serveis Municipals Plaça de les Aigües,1 de Reus.
  • Publicació tribunal de selecció: 17/07/2020
  • Publicació llista provisional  persones admeses i excloses, i anunci prova de català: 17/07/2020.  Obrim termini de 5 dies naturals perquè es puguin esmenar els defectes d’admissió (del 20 al 24 de juliol 2020 inclòs). Al·legacions s’han de presentar mitjançant instància signada al Registre de forma telemàtica a/e rrhh@aiguesdereus.cat o be, al Registre d'Aigües de Reus, Reus Serveis Municipals Plaça de les Aigües,1 de Reus.
  • Publicació llista definitiva persones admeses i excloses, i convocatòria prova de català:27/07/2020
  • Publicació resultat de la prova de català i convocatòria exercici segon: 03/08/2020
  • Publicació resultat prova teòric-pràctica i convocatòria prova psicotècnica: 17/08/2020
  • Publicació resultat prova psicotècnica i convocatòria entrevista: 08/09/2020
  • Publicació resultats finals: 22/09/2020