T'oferim solucions per crear valor a la teva empresa a partir del potencial que ofereixen els recursos humans


Consultoria en recursos humans i desenvolupament

T'acompanyem en la transformació i millora del teu equip, a partir de l'anàlisi, identificació de situacions i proposta d'estratègies. Oferim una resposta adequada a cada organització en les següents àrees.

Demana informació i pressupost sense compromís.

icona anàlisi, valoració i descripció de llocs de treball

Anàlisi, valoració i descripció de llocs de treball

Diagnosi i descripció de tasques i funcions dels llocs de treball d'una empresa. És la base de l'estructura organitzativa, de l'assignació de persones a cada lloc, dels sistemes retributius i d'altres processos de l'organització. Et dissenyem el procés, elaborem les fixes descriptives del lloc, avaluem i elaborem el catàleg d'empresa.

Icona avaluació per competències

Avaluació per competències

Esbrinem les necessitats de qualificació i desenvolupament del personal que permet verificar l'efectivitat d'altres processos com són el de selecció, formació i descripció dels llocs entre d'altres. El procés inclou identificar i definir les competències de cada lloc i implementar el sistema d'avaluació (formació de comandaments inclosa).

Icona estudi del clima

Estudi del clima

Informació sobre el grau de satisfacció del personal. Donarem a conèixer les necessitats existents per millorar la qualitat, la productivitat i l'atenció i servei a la clientela. Analitzarem factors com l'ergonomia i condicions ambientals, comunicació, responsabilitat, lideratge, participació, formació, treball en equip, reconeixement, sistema retributiu, etc. El procés finalitza amb un informe de resultats, propostes de millora i plans d'acció.

Icona servei d'outplacement

Servei d'outplacement

Orientació, definició de propostes i acompanyament a la reinserció laboral en el mínim temps possible, tenint en compte el perfil professional, interessos i expectatives. Inclou assessorament i intermediació laboral.

icona Plans d'igualtat

Plans d'igualtat

Suport i assessorament en les diferents fases d'elaboració i implementació del pla d'Igualtat de la companyia garantint l'acompliment de la normativa vigent: diagnòstic, creació, implantació i seguiment.

icona Responsabilitat social corporativa

Responsabilitat social corporativa

Assessorament per incloure la responsabilitat social corporativa en l'estratègia de l'empresa mitjançant la planificació i execució de programes d'actuació.


Demana informació

Tinc interès en els serveis de:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’informem que les seves dades personals s’incorporaran als sistemes de tractament de FUNDACIÓ IMFE “MAS CARANDELL” (en endavant, “Mas Carandell”) amb la finalitat de gestionar la petició d’informació sobre els serveis de consultoria en recursos humans i desenvolupament i, en cas que així ho autoritzi, proporcionar-li informació referent als nostres serveis, formacions, activitats i noticies per mitjans electrònics, en base al seu consentiment. Es poden preveure cessions de dades personals a altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i a tercers col·laboradors necessaris per a la consecució de les finalitats, així com les cessions per previsió legal. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades ni l’adopció de decisions automatitzades. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i altres drets legalment establerts, enviant una comunicació per escrit a l’adreça Carrer Terol, núm. 1 – 43206 Reus (Tarragona), o a l’adreça de correu electrònic [email protected], REF: “Protecció de Dades”. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat.