Impulsem l'acreditació de competències professionals de les plantilles per professionalitzar els diferents sectors


Acreditació de competències

Les competències professionals són habilitats, coneixements i aptituds que es necessiten per desenvolupar determinades activitats professionals. Descobreix els recursos que t'oferim per acreditar-les de manera oficial.


Punt d’informació i orientació d'acreditació de competències professionals

Si persones de la vostra empresa no disposen de la titulació oficial requerida pel lloc de treball, ara poden obtenir un certificat oficial si participen en un procés d’acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral i/o per vies de formació no oficial.

Mas Carandell és Punt autoritzat d’informació i orientació d’aquest procés per part de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya

Sol·liciteu assessorament sense cost, individual o en grup, sobre com acreditar (requisits, documents, etc) al telèfon 977 010 850, o bé, enviant un missatge a [email protected]

Alumne Mas Carandell

Certificats professionals

Els certificats professionals són documents oficials que acrediten les competències professionals de la persona que l'obté, garantint que pot desenvolupar una activitat laboral d’acord amb els requisits del mercat laboral. Es poden aconseguir mitjançant itineraris formatius modulars.

Mas Carandell ofereix periòdicament una oferta formativa de certificats professionals de diverses famílies professionals i nivells 1, 2 i 3 que permet assolir aquest reconeixement oficial. Incorporen pràctiques professionals no laborals en empreses.

Alumna Mas Carandell

Punt d'orientació i avaluació de competències digitals ACTIC 

Mas Carandell és Punt d'orientació autoritzat i d’avaluació de l’ACTIC. L’acreditació ACTIC és una certificació oficial de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, expedida per la Generalitat de Catalunya, que permet acreditar el nivell de coneixements i habilitats digitals d'una persona.

Si tens més de setze anys i vols acreditar els teus coneixements pots fer la prova d’avaluació a les nostres instal·lacions. Més informació i reserva de plaça consultant el web de l'ACTIC.

Alumnes mirant ordinadors