Gestionem el tràmit que permet beneficiar-te i bonificar la teva inversió anual en formació


Bonificació de la formació

Les empreses disposen d’un crèdit provinent de la cotització anual a la Seguretat Social per finançar la formació professional de les persones contractades que cotitzin a la Seguretat Social en règim general (s’exclou professional autònom i funcionari). Es tracta de la bonificació FUNDAE: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

El crèdit per bonificar els cursos és anual i es perd a final d’any, tot i que les empreses de menys de 50 persones treballadores poden acumular-lo durant els següents dos anys si es preavisa. Pel que fa a la quantia bonificable, depèn en cada cas del crèdit de què disposa l’empresa, del nivell del curs i de la seva durada entre altres factors. La gestió es pot realitzar a títol individual o mitjançant una agrupació d'empreses.


Gestió del crèdit 

Aprofita els avantatges de la bonificació del crèdit de formació de la teva empresa per part de la FUNDAE. Gestionem aquest tràmit per a la teva empresa en tots els cursos de Mas Carandell de més de 2 hores en què participeu, i sense cost econòmic, si són formació a mida o cursos presencials i semipresencials de la formació programada.

Més informació i consultes enviant el formulari.

Treballadora parlant per telèfon

Demana informació

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’informem que les seves dades personals s’incorporaran als sistemes de tractament de l’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA “MAS CARANDELL” || FUNDACIÓ IMFE “MAS CARANDELL” (en endavant, de forma conjunta, “Mas Carandell”) amb la finalitat de gestionar la petició d’informació relativa a la bonificació de formacions i, en cas que així ho autoritzi, proporcionar-li informació referent als nostres serveis, formacions, activitats i noticies per mitjans electrònics, en base al seu consentiment. Es poden preveure cessions de dades personals a altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i a tercers col·laboradors necessaris per a la consecució de les finalitats, així com les cessions per previsió legal. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades ni l’adopció de decisions automatitzades. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i altres drets legalment establerts, enviant una comunicació per escrit a l’adreça de correu electrònic [email protected] || [email protected], REF: “Protecció de Dades”. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat.

Marcant la corresponent casella i de conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret de l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, autoritza expressament a Mas Carandell per captar, editar, publicar, fer ús i distribuir la meva imatge i/o veu o imatges en les quals estigui inclòs o inclosa, a través de qualsevol mitjà de comunicació audiovisual i/o multimèdia, pàgina web, així com, als perfils o canals de xarxes socials, renunciant a qualsevol tipus de remuneració.