Tipus Factura
Només un fitxer.
Límit de 100 MB.
Tipus permesos: pdf.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’informem que les seves dades personals s’incorporaran als sistemes de tractament de FUNDACIÓ IMFE “MAS CARANDELL” (en endavant, “Mas Carandell”) amb la finalitat de gestionar l’emmagatzematge de factures dirigides a Mas Carandell, en base al seu consentiment. Es poden preveure cessions de dades personals a altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i a tercers col·laboradors necessaris per a la consecució de les finalitats, així com les cessions per previsió legal. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades ni l’adopció de decisions automatitzades. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i altres drets legalment establerts, enviant una comunicació per escrit a l’adreça Carrer Terol, núm. 1 – 43206 Reus (Tarragona), o a l’adreça de correu electrònic [email protected], REF: “Protecció de Dades”. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat .