Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Idiomes

  1. Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requeriran comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no molt dinàmic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal. Aquest...