Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Comunicació en llengua estrangera. Anglès Nivell 2 (FCOV05)

Data: 
Dilluns, 19 Setembre 2022 a Dimecres, 30 Novembre 2022
Entitat: IMFE Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
220 hores
Horari: 
de dl a dv de 9 a 14h
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Idiomes
Preu: 
Subvencionat, sense cost per les persones usuàries
Destinat: 
Prioritàriament per a persones en situació d'atur

Objectius: 
Adquirir el nivell de competència necessària en l'àmbit de les llengües estrangeres (anglès) per comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oralment com per escrit, fent servir una llengua estàndard.

Continguts: 

Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa. Elements gramaticals i fonètics en l'ús de la llengua anglesa. Produccions orals en llengua anglesa. Produccions escrites en llengua anglesa.

Observacions: 
No disposar d'acreditació de nivell d'anglès A2 o superior.

Subvenciona: 

   

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional