Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 08/02/2023
Ex: 08/02/2023

Comerç i màrqueting

  • Oferir a la persona atesa una resposta propera i àmplia, d'acord a la seves necessitats.
  • Desenvolupar la funció de comerç internacional per ampliar els mercats i millorar la competitivitat de l'organització, emprant els diferents instruments de l'Administració en el recolzament a l'exportació. Realitzar els tràmits de compra-venda amb els mitjans de pagament, cobrament i finançament adequats. Aplicar els incoterms i conèixer els règims econòmics, duaners i fiscals vigents.
  • Entendre la comunicació digital entre empresa i persona consumidora. Aprendre com funciona una campanya d’inboud màrqueting (metodologia per aconseguir que el client potencial ens trobi, compri i recomani). Oferir informació sobre posicionament, continguts, prescripció, publicitat a les xarxes, bloggers o persones influents. Explicar casos pràctics i models d’èxit de diversos sectors per fer créixer la marca i la seva comunitat online i offline.
  • Conèixer tècniques de venda i neuromàrqueting per aplicar-les a l'empresa.

Informàtica i comunicacions

  • Aprendre a redactar textos creatius per webs, banners, blogs, xarxes socials, anuncis, etc. de manera atractiva per captar i mantenir l'interès del públic.
  • Adquirir coneixements per desenvolupar les utilitats del full de càlcul i les seves aplicacions: anàlisi de dades, càlculs, funcions i gràfics entre d'altres.
  • Conèixer les estratègies i tècniques d'optimització per millorar el posicionament d'un web i que aparegui amb major freqüència als cercadors. Entendre els avantatges que el SEO suposa per l'empresa. Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web.

Sostenibilitat i medi ambient

  • Conèixer la normativa en tractament de residus i poder identificar els processos de tractament i recuperació de residus en funció de la seva naturalessa.

Educació i formació

  • Conèixer i practicar la metodologia coaching com a eina de treball en els àmbits familiar i educatiu. Oferir tècniques i dinàmiques de grup basades en el coaching. Oferir als docents les claus de l’autolideratge, l’estabilitat emocional i el benestar dins l’àmbit del treball, en relació tant amb l'alumnat com amb companys/es de feina, equips directius i famílies.
  • Donar eines i recursos a professionals que coordinen menjadors escolars, per millorar la gestió, organització i qualitat educativa en aquest espai. Assolir els coneixements per elaborar un projecte educatiu d’acord amb els objectius del centre i realitzar una planificació de qualitat. Aprendre estratègies per a gestionar equips. Conèixer el marc legal i laboral.

Pàgines