Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 08/02/2023
Ex: 08/02/2023

Educació i formació

  • Proporcionar recursos, idees i noves tècniques socioeducatives a monitors/es de menjador
  • Adquirirs les compentències necessàries per a poder realitzar activitats de lleure amb infants i joves. Obtenir la titulació oficial de Monitor/a de Lleure a partir de la tramitació a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
  • Oferir a la persona professional de la docència, el coneixement d'eienes i recursos informàtics que puguin aplicar a les seves classes tant presencials com on line.

Manteniment d'instal·lacions

Idiomes

  • Oferir competències gramaticals i orals bàsiques per a poder iniciar-se en l'ús de la llengua anglesa
  • Oferir recursos gramaticals i orals que permetin a l'alumnat dur a terme comunicacions orals i escrites dins de l'àmbit professional de la logística.
  • Oferir recursos gramaticals i orals que permetin a l'alumnat dur a terme comunicacions orals i escrites dins de l'àmbit professional del comerç.
  • Oferir recursos orals i gramaticals que permetin dur a terme comunicacions verbals i escrites a l'àmbit professional de l'hoteleria i el turisme

Pàgines