Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 30/03/2023
Ex: 30/03/2023

Administració i gestió

  • Desenvolupar i adquirir habilitats comunicatives necessàries per una correcta atenció telefònica
  • Oferir una visió del conjunt del funcionament i estructura del sistema de la Seguretat Social i de les diferents cobertures que ofereix, les bases i el procediment.
  • Facilitar els coneixements i recursos per gestionar eficaçment la bonificació de la formació a través del crèdit de la FUNDAE . Conèixer les novetats legislatives sobre el tema.
  • Aprendre a elaborar documents del procés administratiu. Aquest curs s'inclou dins l'itinerari formatiu: Presentacions d'expedients i documentació jurídica i empresarial davant organismes i administracions públiques
  • Aprendre a utilitzar la documentació necessària per al proces de compra venda en petites i mitajnes empreses. Aquest curs s'inclou en l'itinerari formatiu: Gestions administratives del procés comercial
  • Portar a terme el correcte control d'estocs de magatzem d'un comerç. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu: Gestions administratives del procés comercial
  • Iniciar en el sistema financer i la contractació de serveis i productes. Aquest curs s'inclou dins l'itinerari formatiu: Informació i contractació de recursos financers
  • Conèixer els diferents serveis i actius financers del mercat aixó com les seves característiques. Aquest curs s'inclou en l'itinerari formatiu: Informació i contractació de recursos financers
  • Aprendre com es liquida i es comptabilitza l'Impost de Societats un cop elaborada la comptabilitat de l'empresa.
  • Conceptes bàsics de l'impost per conèixer de forma teòrica i pràctica

Pàgines