Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 01/04/2023
Ex: 01/04/2023

Administració i gestió

  • Conèixer o ampliar els coneixements en matèria de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  • Aprendre a realitzar registres comptables des d'un nivell inicial. Aques curs forma part de l'itinerari formatiu: Registres comptables
  • Aprendre a realitzar registres comptables a un nivell bàsic. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu: Registres comptables
  • Capacitar pel desenvolupament de la gestió laboral bàsica amb un enfoc pràctic,aplicant la legislació laboral i de la SS vigents i treballant amb una aplicació informàtica per obtenir tots els documents.
  • Introduir a la realitat tributària mitjançant l'anàlisi de l'estructura de la Llei general tributària com a eix bàsic de l'ordenament tributari.
  • Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides a les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb les instruccions o procediments establerts.
  • Aquest curs s'inclou dins l'iinerari formatiu: Gestions administratives del procés comercial
  • Aquest curs s'inclou dins l'itinerari formatiu: Presentacions d'expedients i documentació jurídica i empresarial davant organismes i administracions públiques
  • A partir de la metodologia de simulació empresarial a l'aula, els objectius: Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en...
  • Aprendre a interpretar i realitzar el càlcul de les retribucions salarials, així com els documents associats.

Pàgines