Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 25/06/2022
Ex: 25/06/2022

Emprenedoria i ocupació

  • Conèixer les diferents formes jurídiques existents per tal de poder decidir quina és la més convenient, a través d'explicar les característiques, els avantatges i els inconvenients de les diverses alternatives, i quin és el procediment de constitució de cadascuna.
  • Identificar itineraris professionals, promoure l'acreditació de competències i proporcionar un itinerari formatiu acreditable, a través d'orientació individual i en grup, així com tutories personalitzades, d'acord amb les necessitats específiques de cada participant
  • Crear debat, a través de la participació d'emprenedores del territori, al voltant de l'emprenedoria en femení i compartir experiències. La taula estarà formada per dones de diferents sectors i serà moderada per la consultora de màrqueting Núria Rios.

Turisme i restauració

  • Dissenyar accions de planificació per crear i posar en marxa de productes turístics senzills, o redifinir d'altres ja existents, coneixent el potencial de les àrees territorials i del mercat turístic de la zona, així com els ajuts institucionals vigents.
  • Capacitar de manera pràctica per obtenir, seleccionar i arxivar informació turística, afavorint la introducció al camp de la gestió tant del procés documental com del patrimoni cultural i natural del destí turístic local
  • Oferir els coneixements per assessorar, orientar i atendre les persones visitants. També facilita les eines d’aprenentatge de promoció turista local. Saber resoldre situacions quotidianes dels centres de informació turística.
  • Aprendre a analitzar els tipus de centres i serveis d'informació turística existents així com la seva funció dins el sector turístic.
  • Formar professionals en la categoria d'aprenents per a realitzar amb autonomia, les operacions bàsiques de preparació i conservació d’elaboracions culinàries senzilles en l’àmbit de la producció en cuina i les operacions de preparació i presentació d’aliments i begudes en establiments de restauració, assistint en els processos de servei i atenció al client, seguint els protocols de qualitat establerts, observant les normes d’higiene, prevenció...
  • Oferir eines de màrqueting que permetin desenvolupar estratègies eficaces de comercialització i millorade la promoció de productes i de la gestió dels recursos dels serveis turístics locals amb la finalitat d'obtenir majors beneficis i una posta en valor de la seva imatge.

Agroalimentari

  • Executar operacions auxiliars en cultius agrícoles seguint instruccions de superiors o pla de treball, i acomplint les mesures de prevenció de riscos laborals, qualitat i protecció del medi ambient.

Pàgines