Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 25/06/2022
Ex: 25/06/2022

Gestió de persones

Prevenció de riscos

  • Conèixer aspectes relacionats amb les funcions dels comandaments en la prevenció de riscos, amb aplicació específica a les responsabilitats de comandament intermedi independenment del sector professional.
  • Aconseguir les competències per desenvolupar, implantar i gestionar el sistema preventiu, mitjançant registres, documentació, controls, seguiment, criteris, anàlisi i millora. El curs se centra en l’aplicació pràctica i els registres, així com en el seguiment i control de les obligacions legals i requeriments per mantenir i gestionar un sistema de PRL, amb eines molt bàsiques, com el full de càlcul.
  • Capacitar per al desenvolupament de les funcions del nivell bàsic de Prevenció de Riscos Laborals d'acord amb el Reglament dels Serveis de Prevenció. Conèixer els drets i deures de la persona treballadors i la persona empresària en matèria preventiva, i la reglamentació bàsica aplicable en els llocs de treball respectius
  • Proporcionar coneixements de gestió de magatzems assegurant el nivell necessari de seguretat i prevenció dins la cadena logística. Capacitar per establir plans de control, identificar els accidents i malalties professionals i aplicar la seguretat preventiva al magatzem tenint en compte la normativa i les recomanacions ergonòmiques.
  • Adquirir les competències per implementar un sistema de seguretat i salut basat en la norma ISO 45001 en qualsevol empresa, especialment en pime i professionals autònoms. Adquirir coneixement i capacitats per elaborar procediments, el sistema de processos, així com metodologies de seguiment, anàlisi i millora contínua.

Pàgines