Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 25/06/2022
Ex: 25/06/2022

Educació i formació

  • Oferir eines i estratègies tant per al treball individual com grupal adreçades a construir itineraris d'inserció eficaços.
  • Donar a conèixer algunes claus sobre la recerca en neurociència educativa per tal de millorar la pràctica pedagògica a l’aula, procurant oferir experiències d’aprenentatge que promoguin i respectin el desenvolupament del cervell. Aprofundir en comprendre el funcionament del cervell, les etapes de desenvolupament i maduració del sistema nerviós i la neurobiologia de l'aprenentatge. D'altra banda, s'analitzarà la importància de l’atenció, la...
  • Oferir habilitats a les persones formadores per dur a terme accions formatives en línia amb eines pedagògiques i eines informàtiques adequades i eficaces.
  • Oferir els coneixements i habilitats per a dur a terme amb qualitat les tasques de monitoratge en menjadors escolars. Donar eines i recursos per fer d'aquest espai un espai educatiu de lleure. Contribuir a l'augment de la seguretat viària.
  • Oferir eines per la prevenció, detecció i abordatge de situacions d'assetjament escolar, diferenciant entre conflicte, conflicte violent i assetjament i identificant el rol en l'assetjament: agressor/a, víctima i persones espectadores.
  • Entendre el diagnòstic de TEA (Trastorn de l'espectre autista) i altres similars, les dificultats de relació i de comunicació. Donar pautes per detectar senyals d’alarma a l’aula i millorar la prevenció. Afavorir la integració a l’aula d'alumnes amb TEA. Dotar de recursos i eines per millorar la forma d’aprendre, reduint les dificultats de conducta i l’aïllament.

Manteniment d'instal·lacions

Idiomes

Pàgines