Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 25/06/2022
Ex: 25/06/2022

Idiomes

  • Preparar per assolir el nivell B2 d'Anglès segons el Marc Europeu de referència. Curs preparatori per l'examen oficial First Certificate English (FCE) de Cambridge English Language Assessment
  • Oferir recursos gramaticals i orals que permetin a l'alumnat dur a terme comunicacions orals i escrites dins de l'àmbit professional de la logística.
  • Oferir recursos gramaticals i orals que permetin a l'alumnat dur a terme comunicacions orals i escrites dins de l'àmbit professional del comerç.
  • Oferir recursos orals i gramaticals que permetin dur a terme comunicacions verbals i escrites a l'àmbit professional de l'hoteleria i el turisme
  • Oferir competències gramaticals i orals bàsiques per a poder iniciar-se en l'ús de la llengua anglesa
  • Millorar el nivell i la fluïdesa d'anglès en l'expressió verbal i comprensió a partir de la conversa. Utilitzar la llengua com a eina de comunicació eficaç d'idees i missatges. Capacitar per una conversa més complexa, correcta i variada.
  • Oferir continguts corresponents al nivell A1 d'italià segons el Marc Europeu de referència de les llengües, per poder assolir competències gramaticals i orals bàsiques per a poder iniciar-se en la llengua italiana

Social i sanitari

  • Adquirir coneixements per implementar i mantenir un sistema de gestió d'empresa saludable a les organitzacions
  • Oferir tècniques i recursos per afavorir l'actuació conjunta i coordinada de l'equip interdisciplinari en l'àmbit sociosanitari. Proporcionar coneixements i desenvolupar habilitats que facilitin la qualitat de la comunicació efectiva i l'assistència a les famílies de pacients que han d'afrontar situacions difícils. Reconèixer les diferents respostes a l’estrès i entrenar diverses estratègies d’autocontrol emocional.
  • -Conèixer el fonament del treball amb Narrativa Terapèutica. -Conèixer que és el "mite personal" i com reconèixer alguns aspectes bàsics. -Conèixer les tres identitats en les que es basa el treball amb la Narrativa Terapèutica.

Pàgines