Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 30/03/2023
Ex: 30/03/2023

Administració i gestió

  • Aprofundir en el coneixement del camp tributari de caràcter local.

Emprenedoria i ocupació

  • Guiar a les persones que pensen crear una petita empresa.
  • Informar de les possibilitats contractuals que es presenten arran de la modificació de la llei d’estrangeria. Donar a conèixer la normativa vigent i incentivar contractacions amb el nou procediment que permet aquesta modificació
  • Conèixer els elements que condicionen i dificulten la incorporació al mercat laboral, així com reconèixer aquelles competències més demandades, reflexionar sobre elles i establir les mesures necessàries per al desenvolupament, i augmentar així l’ocupabilitat.
  • Acompanyar a la millora de l'ocupabilitat de les persones i facilitar-ne la seva inserció laboral, a partir del treball de les competències, sigui mitjançant accions en grup o tutories individuals, realitzades per professionals de l'orientació laboral. Donar suport en l'elaboració d'itineraris d'orientació laboral per a la recerca de feina ( CV, carta presentació, mercat laboral, etc)
  • Donar a conèixer el mercat laboral local i les oportunitats que ofereixen els diferents sectors professionals de la mà d’empreses de la ciutat, associacions i gremis.
  • Desenvolupar amb autonomia el propi projecte professional ajustant les característiques personals (interessos i motivacions, coneixements i competències) amb les demandes del mercat laboral, coneixent i fent ús dels recursos més adequats per cercar feina.

Turisme i restauració

  • Dissenyar accions de planificació per crear i posar en marxa de productes turístics senzills, o redifinir d'altres ja existents, coneixent el potencial de les àrees territorials i del mercat turístic de la zona, així com els ajuts institucionals vigents.
  • Oferir els coneixements per assessorar, orientar i atendre les persones visitants. També facilita les eines d’aprenentatge de promoció turista local. Saber resoldre situacions quotidianes dels centres de informació turística.
  • Aprendre a analitzar els tipus de centres i serveis d'informació turística existents així com la seva funció dins el sector turístic.

Pàgines