Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 08/02/2023
Ex: 08/02/2023

Innovació i desenvolupament

  • Aprendre, a través de l'eina Trello, a organitzar la feina, coordinar els projectes i treballar de forma col·laborativa, generant, intercanviant i emmagatzemant documents, millorant la comunicació amb l’equip
  • Les xarxes socials son un canal més de màrqueting i comunicació, i per això és important saber com funcionen i les possibilitats que ens ofereixen. Com crear i optimitzar un perfil d'Instagram, on, a part d'optimitzar i millorar-ne l'aparença, aprendrem a convertir-lo en un perfil d'empresa. la creació d'un pla de comunicació centrat en un ús d'Instagram que ens ajudi a assolir els nostres objectius.

Gestió de persones

  • Adquirir eines per aconseguir l'èxit personal i professional
  • Oferir tècniques i recursos per assolir un òptim funcionament dels equips de treball. Conèixer les competències individuals i col·lectives a desenvolupar en els nostres equips. Desenvolupar metodologies i tècniques pràctiques aplicables a l'exercici del lideratge, la motivació i la gestió de les relacions professionals.
  • Adquirir una visió integral de les principals tasques i tècniques que s'apliquen habitualment en un departament de recursos humans.
  • Reflexionar sobre la igualtat d’oportunitats i la equitat de gènere en l’àmbit laboral.Facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere a l'activitat laboral. Desenvolupar estratègies d'introducció de la perspectiva de gènere. Conèixer que significa introduir la perspectiva de gènere: diagnosi, planificació, implementació i avaluació.
  • Reflexionar sobre la igualtat d’oportunitats i la equitat de gènere en l’àmbit laboral.Facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere a l'activitat laboral. Desenvolupar estratègies d'introducció de la perspectiva de gènere. Conèixer que significa introduir la perspectiva de gènere: diagnosi, planificació, implementació i avaluació.
  • Aprendre les bases cerebrals en les diferents funcions implicades en els equips (atenció i percepció, memòria, aprenentatge, creativitat, presa de decisions, gestió de conflictes…) Aplicar els coneixements sobre el funcionament del cervell en la gestió i potenciació dels equips. Aplicar els coneixements sobre el funcionament del cervell en el propi autolideratge

Prevenció de riscos

  • Conèixer aspectes relacionats amb les funcions dels comandaments en la prevenció de riscos, amb aplicació específica a les responsabilitats de comandament intermedi independenment del sector professional.
  • Aconseguir les competències per desenvolupar, implantar i gestionar el sistema preventiu, mitjançant registres, documentació, controls, seguiment, criteris, anàlisi i millora. El curs se centra en l’aplicació pràctica i els registres, així com en el seguiment i control de les obligacions legals i requeriments per mantenir i gestionar un sistema de PRL, amb eines molt bàsiques, com el full de càlcul.

Pàgines