Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 30/03/2023
Ex: 30/03/2023

Manteniment d'instal·lacions

  • Capacitar en la utilització segura d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, marcat per la convocatòria en relació a la norma UNE 58451. Conèixer de forma general, les modalitat, condicions i riscos associats a les diferents operacions de manipulació de càrrega en base als diferents equips utilitzats i l'entorn de treball en els que operen. Utilitzar el carretó de manera adequada segons l'entorn. Fer les...
  • Renovar el certificat de prevenció i control de la legionel·la i la legionel·losi.

Idiomes

  • Millorar el nivell i la fluïdesa d'anglès en l'expressió verbal i comprensió a partir de la conversa. Utilitzar la llengua com a eina de comunicació eficaç d'idees i missatges. Capacitar per una conversa més complexa, correcta i variada.

Social i sanitari

  • Conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.
  • Oferir tècniques i recursos per afavorir l'actuació conjunta i coordinada de l'equip interdisciplinari en l'àmbit sociosanitari. Proporcionar coneixements i desenvolupar habilitats que facilitin la qualitat de la comunicació efectiva i l'assistència a les famílies de pacients que han d'afrontar situacions difícils. Reconèixer les diferents respostes a l’estrès i entrenar diverses estratègies d’autocontrol emocional.
  • Conèixer les diferents situacions hostils davant les quals es pot trobar la personal professional i oferir eines per a la seva prevenció i actuació davant les mateixes.

Administració i gestió

Agroalimentari

  • Conèixer el Reglament europeu UE 1169/2011 que estableix l'obligació d’informar a la persona consumidora de la presència d'ingredients al·lergogens en plats elaborats de consum final dels establiments de preparació i servei de menjars. Conèixer la gestió dels al·lergogens en la restauració per a la prevenció de reaccions adverses. Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries. Incorporar...

Innovació i desenvolupament

  • Comprendre la metodologia original i innovadora per a facilitar la reflexió, Augmentar la comunicació i l'habilitat de resolució de problemes

Gestió de persones

Pàgines