Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 01/12/2022
Ex: 01/12/2022

Comerç i màrqueting

  • Millorar el posicionament de les empreses a les xarxes socials amb la finalitat de generar clientela i millorar les vendes.
  • Conèixer tècniques de venda i neuromàrqueting per aplicar-les a l'empresa.

Informàtica i comunicacions

  • Oferir els coneixements necessaris per poder-se presentar a la prova de nivell avançat d'ACTIC, d'acreditació de competències digitals
  • Adquirir les habilitats necessàries per a poder dur a terme de manera autònoma gestions i accions quotidianes via telemàtica.
  • Aprendre a redactar textos creatius per webs, banners, blogs, xarxes socials, anuncis, etc. de manera atractiva per captar i mantenir l'interès del públic.
  • Conèixer les utilitats i ús de les aplicacions Google més usuals.
  • Adquirir coneixements per desenvolupar les utilitats del full de càlcul i les seves aplicacions: anàlisi de dades, càlculs, funcions i gràfics entre d'altres.
  • Conèixer les estratègies i tècniques d'optimització per millorar el posicionament d'un web i que aparegui amb major freqüència als cercadors. Entendre els avantatges que el SEO suposa per l'empresa. Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web.
  • Proporcionar els coneixements elementals per crear i editar documents de text utilitzant les eines que ofereixen aquests programes

Gestió empresarial

  • Sensibilitzar sobre la importància de la transformació digital de las empreses i en l'activitat empresarial i professional. Generar les eines que permetin avançar en la transformació digital de les organitzacions en el marc de l’economia digital Conèixer bones pràctiques en el marc de les actuaciones orientades a la ciberseguretat.

Pàgines