Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 01/12/2022
Ex: 01/12/2022

Social i sanitari

  • Conèixer les diferents situacions hostils davant les quals es pot trobar la personal professional i oferir eines per a la seva prevenció i actuació davant les mateixes.
  • Determinar els riscos específics del sector. Adquirir coneixements en ergonomia i mecànica corporal. Adquirir competències per a realitzar mobilitzacions sense risc Conèixer els ajuts tècnics i la seva correcta utilització.
  • Conèixer els passos a seguir davant d'una emergència.
  • Saber aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic., aprendre l'ús de l'aparell DEA i obtenir les certificacions oficials corresponents.

Administració i gestió

  • Oferir de manera pràctica les competències necessàries per poder realitzar les operacions de comptabilitat que comporten un major grau de complexitat
  • Oferir les competències necessàries per poder realitzar les operacions bàsiques de comptabilitat de l'empresa.
  • Assolir les habilitats pràctiques per confeccionar nòmines en els diferents supòsits que puguin succeir, així com elaborar les corresponents gestions de la Seguretat Social, coneixent els principals aspectes de la contractació, suspensió, extinció de la relació laboral i prestacions
  • Oferir les eines necessàries per planificar, dissenyar i dur a terme projectes d'una manera optima i eficaç

Agroalimentari

  • Adquirir els coneixements bàsics establerts per aplicar-los a l'entorn laboral. Conèixer els tipus d’aliments i la contaminació a què són susceptibles. Pautes d’higiene, manipulació i manteniment de locals per treballar amb aliments de manera segura.
  • Assolir l'acreditació i la capacitació de nivell bàsic per aplicar i manipular productes fitosanitaris d'ús professional, segons Annex ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny per a l'obtenció del carnet obligatori

Pàgines