Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 14/08/2022
Ex: 14/08/2022

Administració i gestió

  • Oferir una visió del conjunt del funcionament i estructura del sistema de la Seguretat Social i de les diferents cobertures que ofereix, les bases i el procediment.
  • Facilitar els coneixements i recursos per gestionar eficaçment la bonificació de la formació a través del crèdit de la FUNDAE . Conèixer les novetats legislatives sobre el tema.
  • Conèixer el tractament comptable de les principals operacions de tipus comercial i financer en petites i mitjanes empreses
  • Aprendre com es liquida i es comptabilitza l'Impost de Societats un cop elaborada la comptabilitat de l'empresa.
  • Conceptes bàsics de l'impost per conèixer de forma teòrica i pràctica
  • Conèixer o ampliar els coneixements en matèria de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  • Capacitar pel desenvolupament de la gestió laboral bàsica amb un enfoc pràctic,aplicant la legislació laboral i de la SS vigents i treballant amb una aplicació informàtica per obtenir tots els documents.
  • Introduir a la realitat tributària mitjançant l'anàlisi de l'estructura de la Llei general tributària com a eix bàsic de l'ordenament tributari.
  • A partir de la metodologia de simulació empresarial a l'aula, els objectius: Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en...
  • Aprendre a interpretar i realitzar el càlcul de les retribucions salarials, així com els documents associats.

Pàgines